1921-1950

Chronologiczny zapis ważniejszych wydarzeń w początkowych latach historii Polskiego Związku (Lawn) Tenisowego, w oparciu o dokumenty archiwalne i prasę z epoki.

Cytaty w cudzysłowach pochodzą z lwowskiego „Kurjera Sportowego", „Przeglądu Sportowego", „Sportu Ilustrowanego" „Stadjonu" i „Tygodnika Sportowego".