1921-1950

Chronologiczny zapis ważniejszych wydarzeń w początkowych latach historii Polskiego Związku (Lawn) Tenisowego, w oparciu o dokumenty archiwalne i prasę z epoki.

Cytaty w cudzysłowach pochodzą z krakowskiego „Ilustrowanego Kuryera Codziennego", lwowskiego „Kurjera Sportowego", „Przeglądu Sportowego", „Sportu Ilustrowanego", „Stadjonu" i „Tygodnika Sportowego".