Region pomorski

Tenis na Wybrzeżu

Autor: Janusz Gąssowski
Materiał przygotowany z okazji 50-lecia PZT
Biuletyn PZT nr 4, 1971