Region śląski

Tenis na Śląsku

autor: Czesław Ludwiczek
Katowice 2010

Tenis na Śląsku

Autor: Zbigniew Ochoński
Materiał przygotowany z okazji 50-lecia PZT.
Biuletyn PZT nr 1-2, 1971