Laureaci Odznaki Honorowej PZT

W roku 1936 Polski Związek Lawn Tenisowy nadał Jadwidze Jędrzejowskiej pierwszą Odznakę Honorową Zasłużonego dla PZLT. Odznaka ta wraz z dyplomem i legitymacją w latach następnych przyznawana była na zasadzie specjalnego wyróżnienia. Jej przyznanie odbywało się na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie, przy czym wymagana była jednomyślność. Od 1966 roku zmieniono regulamin w tym punkcie i Zjazd przyznawał odznakę większością 3/4 głosujących.

Odznaka była przyznawana w latach 1936-1988. Otrzymały ją 42 osoby, w tym dwie pośmiertnie.

1936

Jadwiga Jędrzejowska

1937

Ignacy Tłoczyński

1938

Witold Horain

Przemysław Warmiński

Bronisław Waydowski

1939

Józef Hebda

1946

Aleksander Olchowicz

Witold Potuczek

Wiktor Szembek

1947

Edward Miller (pośmiertnie)

1948

Henryk Jonszta

1949

Leon Kończak (pośmiertnie)

1950

Jerzy Olszowski

1958

Otton Challier

1963

Józef Piątek

1964

Adam Gajewski

1965

Ksawery Tłoczyński

Jan Korneluk

1967

Zbigniew Bełdowski

Andrzej Majewski

Zbigniew Ochoński

1969

Anna Andrótowa

Jerzy Kłosiński

Jerzy Lewiński

Roman Niestrój

Eryk Ślusarz (Slossorz)

Eugeniusz Stępień

Kordian Tarasiewicz

1971

Wiesław Gąsiorek

1983

Tadeusz Borowski

Stanisław Briesemeister

Gustaw Findeisen

Henryk Golimowski

Krzysztof Herbst

Józef Pajchel

Helena Tłoczyńska

1985

Irmina Popławska

Władysław Orzeł

Bogdan Ziętarski

1987

Tadeusz Iwańciów

Adam Brzozowski

1988

Julian Dracz