Dyrektorzy Biura

Imię i nazwisko

Okres

Funkcja / uwagi

Wanda Borowska

do IX.1958

sekretarka, kierownik biura

Maria Rudowska

do 15.07.1959

 

Helena Tłoczyńska

23.09.1958 – ???

22.01.1963–08.02.1965

kierownik biura,

Sekretarz związku

Danuta Filar

02.01.1965–31.05.1966

dyrektor biura

Maria Trzeciak

01.07.1966–31.05.1967

kierownik biura

mec. Stanisław Mulicki

01.06.1967–31.07.1967

 

Kazimiera Pawelec

18.07.1967–31.12.1968

 

Danuta Filar

15.11.1968–31.03.1972

dyrektor biura

Ryszard Grabowiecki

I.1972–III.1972

 

Waldemar Sawicki

01.04.1972–31.07.1972

Sekretarz

Zdzisław Bill

01.07.1972–1979

Sekretarz Generalny

przeniesiony przez GKKFiT            z PZ Szermierczego

Mirosław Cypriak-Czupryniak

01.01.1981–06.12.1981

Sekretarz Generalny

Marek Sawaszkiewicz

XII.1981–II.1982

 

Roman Kowalski

01.03.1982–15.02.1983

dyrektor biura

Zbigniew Zalewski

05.04.1983–30.06.1984

dyrektor biura

przeszedł do pracy w Radzie Głównej LZS

Piotr Dudziński

16.08.1984–31.05.1988

urlop od I 1988

Teresa Jaczewska

01.06.1988–VI.1990

od 13.12.1988 jako Sekretarz Generalny

Janusz Dorosiewicz

15.12.1990–06.02.1992

Dyrektor Generalny PZT w miejsce Sekretarza Generalnego, ale nie jest członkiem Zarządu

3.10.1991 propozycja przejścia na funkcję społeczną

Wojciech Rojewski

22.08.1991–12.09.1991

12.09.1991–06.02.1992

06.02.1992–31.12.1992

pracownik biura

kierownik biura

Dyrektor Generalny

Dariusz Futoma

04.01.1993– 22.02.1994

22.04.1994–31.01.1996

01.02.1996–31.03.1996

dyrektor biura

Dyrektor Generalny                             i członek Zarządu

Dyrektor ds. Marketingu i Promocji

Jarosław Andziak

01.02.1996–30.04.1996

 

Barbara Kowalska

01.05.1996–04.07.1997

łączenie funkcji z Szefem Szkolenia

Wojciech Radomski

01.04.1997–31.10.2001

wiceprezes urzędujący

Karol Stopa

01.10.2001–30.09.2002

dyrektor biura

Stefan Makarczyk

19.11.2002–30.06.2003

urzędujący Sekretarz Generalny

Tomasz Półgrabski

01.10.2002–26.11.2007

dyrektor biura, Sekretarz Generalny

Waldemar Dubaniowski

10.12.2007–31.05.2008

dyrektor biura

Hubert Tomaszewski

02.06.2008–30.06.2009

dyrektor biura

Piotr Szkiełkowski

01.07.2009–30.11.2011

wiceprezes

Magdalena Rejniak-Romer

01.12.2011–31.05.2013

dyrektor biura

Katarzyna Posłuszny

01.06.2013–31.10.2017

dyrektor biura, dyrektor zarządzający

Wojciech Dobrzyński

17.12.2013–31.10.2014

dyrektor zarządzający

Marcin Śmigielski

21.01.2016–20.05.2017

p.o. dyrektora biura, wiceprezes

Ryszard Fijałkowski

01.10.2016–30.11.2016

dyrektor biura

Magdalena Rejniak-Romer

01.09.2017–31.05.2019

dyrektor zarządzający

Mirosław Skrzypczyński

01.06.2019–31.10.2019

prezes (zarządzał biurem)

Sylwia Szymańska

od 01.11.2019

dyrektor administracyjno-finansowy