O Puchar Bohdana Tomaszewskiego
Wszystko zaczęło się na nieistniejących już kortach w warszawskim Parku Szkolnym Agrykola. Zaczęło się podczas jednej z przyjacielskich rozmów pomiędzy trenerem i wychowawcą młodzieży Januszem Hellichem, a redaktorem Bohdanem Tomaszewskim. Inicjatorem pomysłu, aby redaktor Bohdan Tomaszewski ufundował puchar i objął patronatem turniej tenisowy dla młodzieży – poddał właśnie p. Janusz, wówczas trener i wychowawca w Agrykoli. Tam też odbył się pierwszy turniej w 1968 roku i trwał do roku 1973, kiedy to w związku z rozpoczęciem budowy trasy Łazienkowskiej zlikwidowano korty Agrykoli i turniej w 1974 roku przeniósł się na Warszawiankę, gdzie trwał przez wiele lat, by w roku 2012 przenieść się na korty Legii. Po wyjeździe Hellicha do Norwegii, dobrą duszą imprezy stał się Wacław Olszewski, a następnie Wiktor Wierniuk, a od 2012 roku, już na Legii – Jerzy Hertel.

W 2000 turniej stał się międzynarodowym (III kategoria). W 2002 roku Europejska Federacja Tenisowa (ETA/TE), ze względu na wysoki poziom sportowy i znakomitą organizację, podwyższyła jego rangę o stopień – do kategorii II., w roku 2012 z kolei – do kategorii I, najwyższej.

Wśród uczestników turnieju nie brakowało tych, którzy potem zrobili kariery. Wielu graczy reprezentowało Polskę w Pucharze Davisa i Fed Cup. Wymieńmy Wojciecha Kowalskiego, Tomasza Iwańskiego, Marcina Matkowskiego. Wśród dziewcząt: Magdalenę Grzybowską, czy Martę Domachowską. Ale przede wszystkim siostry Agnieszką i Urszulę Radwańskie, które zresztą w 2004 roku wygrały razem turniej deblowy.