Region wielkopolski

Zarys historii tenisa okręgu poznańskiego

Autor: Henryk Golimowski
Materiał przygotowany z okazji 50-lecia PZT
Biuletyn PZT nr 3, 1971