Express Wieczorny Satellite Poland 95
Cykl satelitarny Express Wieczorny Satellite Poland 95 – męski cykl (4 turnieje), rozgrywany w Warszawie w 1995 roku, z ogólną pulą nagród 25 tys. dol. Organizatorem był Tenis sp. z o.o. Oddział Warszawski. Sponsorem tytularnym – „Express Wieczorny” (gazeta codzienna, ukazująca się w stolicy w latach 1946–1999), sponsorem głównym – BGŻ S.A.