Powrót do listy
Tenis Magazyn
< Zobacz poprzedni

Okres wydawania

Wydawca/Redakcja

Uwagi

od

do

Nr 26

Wiosna 2020

aktualnie

Redaktor naczelny: Maciej Łosiak

Wydawca: Zbigniew Cieśliński

Siedziba redakcji: Poznań

czasopismo ogólnopolskie

kontynuacja magazynu Wielkopolski Tenis&squash

Powrót do listy