Mistrzostwo Warszawy

Turniej wszechpolski, w niektórych latach międzynarodowy, organizowany przez Warszawski Lawn Tennis Klub w latach 1923-1934.