Powrót do listy
Spotkanie na kortach GAT
24 lipca 2020 na kortach GAT (Gdańska Akademia Tenisowa) odbyło się spotkanie historyczne, w którym uczestniczyli (od prawej): Witold Joachimowski, Henryk Dondajewski, prof. Tadeusz Riedl i Wojciech Andrzejewski.
Powrót do listy