Spotkanie Komisji Historycznej
17 czerwca 2021 w kawiarni na kortach Warszawianki (kawiarnia na kortach Legii jest w remoncie) odbyło się długo oczekiwane (po 10 miesiącach przerwy) spotkanie Komisji Historycznej przy PSTT, w którym uczestniczyli jej warszawscy członkowie: Barbara Kowalska, Wojciech Andrzejewski, Andrzej Fąfara, Mirosław Ginter, Adam Królak, Jacek Luba, Adam Mincberg, Stanisław Szczukiewicz, Tomasz Wolfke i Jerzy Zieliński oraz goście: Artur Rolak, Tomasz Tomaszewski, Hubert Zdankiewicz i Cezary Jasiński. Spotkanie było poświęcone głównie prezentacji książki "100 lat Polskiego Związku Tenisowego". Do składu Komisji zostali dokooptowani trzej nowi członkowie: Elżbieta Ślesicka, Ryszard Fijałkowski i Jerzy Czaban.