Czarne Diamenty w Bytomiu
Pomysł zorganizowania na bytomskich kortach imprezy o zasięgu ogólnopolskim przez wiele lat był marzeniem ówczesnych działaczy. Wysiłki zmierzające do modernizacji bytomskiego obiektu i ciągłe podnoszenie jego standardu zostały dostrzeżone przez władze sportowe i tenisowe, co pozwoliło w 1964 roku po raz pierwszy zorganizować turniej seniorski o znacznie większej randze niż dotychczasowe. Staraniem ówczesnego zarządu klubu, a zwłaszcza prezesa Stefana Limanowskiego, turniej nazwany Czarne Diamenty zdobył aprobatę PZT i od 1966 roku znalazł się na liście ogólnopolskich turniejów klasyfikowanych. Rozbudowa obiektu nie pozwoliła na zorganizowanie Czarnych Diamentów w 1970 roku. Czarne Diamenty w 1971 roku rozgrywano w znacznie lepszych warunkach, gdyż klub wzbogacony o pięć nowych kortów, stwarzał o wiele lepsze warunki do sprawniejszego przeprowadzenia całej imprezy. Po przełomie politycznym w 1990 roku, klub stracił dotychczasowych sponsorów. Z powodu kłopotów finansowych turniej nie odbył się ani w 1991 roku, ani w latach następnych.