OSM/OIMS/OOM
Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży (OSM) – zawody dla juniorów i juniorów młodszych organizowane od 1969 roku przez GKKFiS, Ministerstwo Oświaty i Wychowania, związki sportowe oraz lokalne organizacje sportowe. W latach 1969-1979 zawody organizowano co 2 lata, od 1980 rokrocznie w 4 blokach dyscyplin sportowych: sporty zimowe, biegi przełajowe, sporty letnie i sporty halowe.
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej (OIMS) – zawody organizowane przez Szkolny Związek Sportowy dla młodzieży uczącej się szkołach podstawowych. Po raz pierwszy odbyły się w roku 1963 (Zielona Góra, 6 dyscyplin). W pierwszych zawodach mogła startować tylko młodzież z klubów szkolnych, a od II Igrzysk także z klubów poza szkolnych. Do 1984 IMS rozgrywano co 2 lata. W latach1986-1989 co roku. W roku 1970 (V IMS, Szczecin) zawody uzyskały rangę mistrzostw Polski młodzików do lat 15-tu.  Od 1 września 1979 roku rozpoczęto System Współzawodnictwa  Sportowego dzieci i młodzieży: I etap – IMS młodzicy, II etap – OSM juniorzy młodsi, III etap – OSM juniorzy.
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (OOM), to krajowe zawody sportowe, w których startują dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży odbywa się co roku, począwszy od 1995 roku.
Po raz pierwszy tenis pojawił się systemie OSM/OIMS w roku 1969. Niektóre zawody miały jednocześnie rangę mistrzostw Polski juniorów lub kadetów, ale nie wszystkie. Zarząd Główny SZS skreślił w 1990 roku tenis z programu OIMS. Na wniosek zarządu PZT Komitet ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej wyraził zgodę, aby od roku 1990 wprowadzić do programu OSM oprócz kategorii juniora również kategorię juniora młodszego do lat 15/16-tu.