Powrót do listy
Kadencja 2021-2025
< Zobacz poprzedni

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Termin: 25.09.2021

Miejsce: Warszawa, Hotel Regent, ul. Belwederska 23

Przewodniczący: Jacek Wojtyżak

Zarząd

Prezes: Mirosław Skrzypczyński (rezygnacja z funkcji prezesa w dniu 24.11.2022, z członka zarządu w dniu 29.11.2022)

Dariusz Łukaszewski (od 24.11.2022)

Wiceprezes ds. organizacyjnych:

Ryszard Robaszkiewicz

Wiceprezes ds. sportowych: Dariusz Łukaszewski

(do dnia 24.11.2022), Mariusz Ozdoba (od 24.11.2022)

Skarbnik: Tomasz Matuszewski

Sekretarz Generalny: Bartosz Bułat

(poza składem Zarządu)

Członkowie:

Andrzej Pyzara

Mariusz Ozdoba

Marcin Kowal

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

Regina Sokołowska

Sekretarz: Piotr Szczypka

Członkowie:

Kinga Szynklarz

Piotr Gąsiorek

Ryszard Kaliński

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Termin: 28.09.2022

Miejsce: Warszawa, Hotel Regent, ul. Belwederska 23

Przewodniczący: Jacek Wojtyżak

Uwagi: zatwierdzenie sprawozdań za rok 2021

Powrót do listy