Powrót do listy
Zasady działania programu
Zobacz następny >
Program PZT-Prokom Team składał się z trzech podprogramów (A,B,C).

Jak każdy program o charakterze szkoleniowym miał on układ piramidalny.
Program C to poszukiwanie talentów. Zadaniem Trenerów Teamu była obserwacja szerokiej grupy młodych graczy w wieku 12-14 lat. Bardzo ważnym elementem była współpraca z ich rodzicami i trenerami. Głównym celem, który był realizowany poprzez system zgrupowań, konsultacji, badań oraz obserwacji turniejowych, było znalezienie zawodników o ponadprzeciętnych zdolnościach psychomotorycznych. Najlepsi mogli otrzymać stypendia Teamu w wysokości 1000-3000 zł miesięcznie. Co roku Rada Trenerów Teamu dokonywała oceny wszystkich zawodników, proponując konkretnej grupie 13-14-latków przejście do programu B.
Program B to pomoc dla zawodników w wieku 15-18 lat. Na wniosek Rady Trenerów mogła być ona rozszerzona o zawodników w wieku 19-21 lat. Nazwa „Droga ITF” nawiązuje do koncepcji planowania rozwoju kariery młodego zawodnika, w której, poprzez ograniczenie zbyt wczesnych startów w turniejach zawodowych na rzecz turniejów ITF do lat 18-tu, zmniejsza się ryzyko wypalenia, kontuzji, budując jednocześnie psychikę mistrza. Istotne elementy programu B to: pomoc finansowa oraz pierwsza pisemna forma umowy z PZT. Pomoc finansowa to system stypendialny podobny do tego w programie C oraz system dofinansowania turniejów, którego wysokość była uzależniona od wyników uzyskanych w turniejach międzynarodowych rozgrywanych poza granicami kraju. Pierwsza umowa pomiędzy zawodnikiem, a PZT miała formę zobowiązania, w którym dokładnie określone były obowiązki zawodnika. Rada Trenerów Teamu dokonywała oceny zawodników biorąc pod uwagę ich potencjał oraz dotychczasowe wyniki sportowe. Na podstawie tej oceny zawodnik mógł otrzymać propozycję umowy indywidualnej, czyli przejście do programu A lub dalej pozostać w programie B. Ponieważ często wiek kalendarzowy nie jest tożsamy z wiekiem rozwojowym, każdy z zawodników mógł być w tym etapie do 3 lat.
Program A to profesjonalne umowy indywidualne. Z wnioskiem o zawarcie takiej umowy z zawodnikiem występowała Rada Trenerów Teamu. Wniosek ten wymagał zatwierdzenia przez sponsora. Umowy indywidualne mogły być zawierane na różnych poziomach finansowania: poziom C – 18.000-24.000 zł, poziom B - 60.000-100.000 zł; poziom A - 215.000-300.000 zł rocznie. Rada Trenerów dokonując corocznej oceny zawodnika mogła wnioskować o zmianę poziomu jego finansowania. Poziom ten także mógł być zmieniony przez sponsora.

Zmiany w programie

2005

Początek programu B

2006

Początek programu C

2007

1. Zmiana kryteriów wynikowych: gra pojedyncza mężczyzn oraz gra podwójna pań.
2. Przy ocenie zawodników kryterium wynikowe jest jedynie warunkiem koniecznym nie zaś ostatecznym. Rada zwracała większą uwagę na inne kryteria np.:
     - dobry plan organizacyjno-szkoleniowy
     - poziom opieki trenerskiej (szczególnie podczas turniejów)
     - realizacja programu proponowanego przez trenerów Teamu np. udział w    zgrupowaniu regeneracyjnym i badaniach
3. Półroczna ocena zawodników:
   Terminy            – do 30.10 oraz do 30.06
   Dotyczy zawodników z grupy B2: chłopcy >20 lat, dziewczęta >18 lat
4. Zmiany w umowach zawodniczych – chłopcy do 21 lat
5. Wprowadzenie obligatoryjnego udziału w:
      badaniach lekarskich COMS x 2 w roku
      badaniach diagnostycznych x 2 w roku
      zgrupowaniu regeneracyjnym
6. PZT musi zatwierdzić indywidualnego trenera.
7. Wypłacanie stypendiów w Programie B w przypadku kontuzji dłuższej niż 2 miesiące:
Zawodnik mógł dokonać wyboru:
       Stypendium jest wypłacane bez przerwy – obowiązuje kryterium wynikowe na dzień ustalony w momencie przyznawania stypendium
      Stypendium jest wstrzymane, a termin oceny jest przesunięty o czas niewypłacania stypendium.

2008

1. Ograniczenie liczby zawodników do max 15-20
2. System stypendialny – jedynie zawodnicy 15-16 lat
3. Od 17 roku skierowanie do Centrum Szkoleniowego

2010

1. PZT nie finansuje zawodowców – granica dochodów lub ranking np. ATP/WTA – 100
2. Cezura wiekowa:
chłopcy – do 23 roku życia
dziewczęta – do 21 roku życia
3. Nowa konstrukcja umowy zawodniczej
Każdy nowy gracz otrzymuje na początek roku kwotę finansową wynikającą z formuły: √x  x 1000 zł
x - liczba punktów ATP/WTA na pierwszej liście w danym roku.
4) Ocena postępów zawodnika co kwartał. Liczba punktów ATP/WTA na każdej pierwszej liście w kolejnym kwartale decyduje o przyznaniu lub też nie kolejnej kwoty finansowej

Powrót do listy