Spotkanie Komisji Historycznej
17 września 2020 w kawiarni na kortach Legii odbyło się kolejne comiesięczne spotkanie Komisji Historycznej przy PSTT, w którym uczestniczyli jej warszawscy członkowie: Barbara Kowalska, Wojciech Andrzejewski, Mirosław Ginter, Adam Królak, Jacek Luba, Adam Mincberg, Stanisław Szczukiewicz i Tomasz Wolfke oraz goście: Artur Rolak i Adam Romer. Podczas spotkania została m.in. zaprezentowana strona internetowa (w budowie) o historii polskiego tenisa, a także omówiony stan prac nad przygotowaniem książki na stulecie PZT.