Spotkanie Komisji Historycznej
20 sierpnia 2020 w kawiarni na kortach Legii odbyło się tradycyjne, comiesięczne spotkanie Komisji Historycznej przy PSTT. Uczestniczyli w nim: Barbara Kowalska, Wojciech Andrzejewski, Andrzej Fąfara, Mirosław Ginter, Adam Królak, Jacek Luba, Adam Mincberg, Stanisław Szczukiewicz, Tomasz Wolfke i Jerzy Zieliński.