Powrót do listy
Klasyfikacja Regiony/WZT 2000-2009
< Zobacz poprzedniZobacz następny >

2000

Regiony

1.

Mazursko-Warszawski

2.

Zachodni

3.

Małopolski

4.

Północny

5.

Śląski

6.

Centralny

7.

Dolnośląski

8.

Kujawsko-Pomorski

Województwa

1.

Mazowieckie

2.

Pomorskie

3.

Wielkopolskie

4.

Śląskie

5.

Łódzkie

6.

Małopolskie

7.

Dolnośląskie

8.

Kujawsko-pomorskie

9.

Lubuskie

10.

Zachodniopomorskie

11.

Podkarpackie

12.

Lubelskie

13.

Warmińsko-mazurskie

14.

Opolskie

15.

Świętokrzyskie

16.

Podlaskie

2001

Regiony

1.

Mazursko-Warszawski

2.

Zachodni

3.

Północny

4.

Śląski

5.

Małopolski

6.

Dolnośląski

7.

Centralny

8.

Kujawsko-Pomorski

Województwa

1.

Mazowieckie

2.

Pomorskie

3.

Wielkopolskie

4.

Śląskie

5.

Dolnośląskie

6.

Łódzkie

7.

Kujawsko-pomorskie

8.

Małopolskie

9.

Zachodniopomorskie

10.

Lubuskie

11.

Lubelskie

12.

Podkarpackie

13.

Warmińsko-mazurskie

14.

Opolskie

15.

Świętokrzyskie

16.

Podlaskie

2002

Regiony

1.

Warszawsko-Mazowiecki

2.

Zachodni

3.

Północny

4.

Śląski

5.

Małopolski

6.

Centralny

7.

Dolnośląski

8.

Kujawsko-Pomorski

Województwa - WZT

1.

Mazowieckie

2.

Pomorskie

3.

Wielkopolskie

4.

Śląskie

5.

Łódzkie

6.

Dolnośląskie

7.

Kujawsko-pomorskie

8.

Małopolskie

9.

Zachodniopomorskie

10.

Lubuskie

11.

Lubelskie

12.

Podkarpackie

13.

Warmińsko-mazurskie

14.

Świętokrzyskie

15.

Opolskie

16.

Podlaskie

2003

Województwa - WZT

1.

Mazowieckie

2.

Wielkopolskie

3.

Pomorskie

4.

Śląskie

5.

Łódzkie

6.

Kujawsko-pomorskie

7.

Dolnośląskie

8.

Małopolskie

9.

Zachodniopomorskie

10.

Warmińsko-mazurskie

11.

Lubuskie

12.

Lubelskie

13.

Opolskie

14.

Podkarpackie

15.

Świętokrzyskie

16.

Podlaskie

2004

Województwa - WZT

1.

Mazowieckie

2.

Pomorskie

3.

Wielkopolskie

4.

Śląskie

5.

Łódzkie

6.

Małopolskie

7.

Kujawsko-pomorskie

8.

Dolnośląskie

9.

Zachodniopomorskie

10.

Lubuskie

11.

Lubelskie

12.

Warmińsko-mazurskie

13.

Opolskie

14.

Podkarpackie

15.

Świętokrzyskie

16.

Podlaskie

2005

Województwa - WZT

1.

Mazowieckie

2.

Wielkopolskie

3.

Pomorskie

4.

Śląskie

5.

Małopolskie

6.

Łódzkie

7.

Zachodniopomorskie

8.

Dolnośląskie

9.

Kujawsko-pomorskie

10.

Lubuskie

11.

Lubelskie

12.

Warmińsko-mazurskie

13.

Świętokrzyskie

14.

Opolskie

15.

Podlaskie

16.

Podkarpackie

2006

Województwa - WZT

1.

Mazowieckie

2.

Pomorskie

3.

Wielkopolskie

4.

Śląskie

5.

Małopolskie

6.

Łódzkie

7.

Dolnośląskie

8.

Zachodniopomorskie

9.

Kujawsko-pomorskie

10.

Lubelskie

11.

Lubuskie

12.

Świętokrzyskie

13.

Podlaskie

14.

Warmińsko-mazurskie

15.

Opolskie

16.

Podkarpackie

2007

Województwa - WZT

1.

Mazowieckie

2.

Pomorskie

3.

Wielkopolskie

4.

Śląskie

5.

Małopolskie

6.

Łódzkie

7.

Dolnośląskie

8.

Zachodniopomorskie

9.

Kujawsko-pomorskie

10.

Lubelskie

11.

Warmińsko-mazurskie

12.

Lubuskie

13.

Podlaskie

14.

Świętokrzyskie

15.

Podkarpackie

16.

Opolskie

2008

Województwa - WZT

1.

Mazowieckie

2.

Pomorskie

3.

Wielkopolskie

4.

Śląskie

5.

Małopolskie

6.

Dolnośląskie

7.

Łódzkie

8.

Zachodniopomorskie

9.

Lubelskie

10.

Kujawsko-pomorskie

11.

Warmińsko-mazurskie

12.

Podlaskie

13.

Świętokrzyskie

14.

Lubuskie

15.

Podkarpackie

16.

Opolskie

2009

Województwa - WZT

1.

Mazowieckie

2.

Wielkopolskie

3.

Śląskie

4.

Pomorskie

5.

Łódzkie

6.

Małopolskie

7.

Kujawsko-pomorskie

8.

Lubelskie

9.

Dolnośląskie

10.

Zachodniopomorskie

11.

Warmińsko-mazurskie

12.

Świętokrzyskie

13.

Lubuskie

14.

Podkarpackie

15.

Podlaskie

16.

Opolskie

Powrót do listy