Powrót do listy
Kadencja 2001-2004
Zobacz następny >

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Termin: 24.03.2001

Miejsce: Spała, COS

Przewodniczący: Marek Kanawka

Zarząd

Prezes: Lew Rywin

(do 14.03.2003)

Waldemar Dubaniowski

(16.09.2003 kooptacja do zarządu

i powierzenie funkcji prezesa)

Wiceprezes ds. organizacyjnych:

Waldemar Białaszczyk

(prezes po rezygnacji Rywina)

Wiceprezes ds. sportowych: Jacek Muzolf

Skarbnik: Kordian Borejko

Sekretarz generalny: Stefan Makarczyk

Członkowie:

Jerzy Hertel

(wiceprezes ds. organizacyjnych

w miejsce Białaszczyka)

Paweł Jaroch

Ireneusz Maciocha

Tadeusz Rozwens

W związku ze zmianą statutu (likwidacja 8 regionów,

powołanie 16 WZT) 12.01.2002

dokooptowani zostali kolejni członkowie: 

Marek Kwaśnicki

Jerzy Orzeł

Regina Sokołowska

Mirosław Umbras

Anna Wagner

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Janusz Doroszewski

Wiceprzewodniczący: Roman Michalski

Sekretarz: Kazimierz Piber

Członkowie:

Mirosław Ginter

Józef Wesołowski

Sąd Koleżeński

Andrzej Chyliński

Artur Michorowski

Jacek Wilanowski

Tadeusz Borkowski

Czesław Kaszubski

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Termin: 12.01.2002

Miejsce: Warszawa, hala szermiercza Warszawianki

Przewodniczący: Marek Kanawka

Uwagi: zmiany statutowe -

16 WZT zamiast 8 regionów

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Termin: 22.11.2003

Miejsce: Warszawa

Przewodniczący:

Debata programowa

Termin: 28.01.2005

Miejsce: Warszawa, siedziba Mercedes Benz Polska

Powrót do listy