Powrót do listy
Kadencja 1989-1990
< Zobacz poprzedniZobacz następny >

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Termin: 3.12.1988

Miejsce: Warszawa, siedziba OPZZ (ul. Kopernika)

Przewodniczący: Bogdan Ziętarski

Zarząd

Prezes: Kazimierz Doktór

(rezygnacja 3.04.1991)

Wiceprezes ds. organizacyjno-ekonomicznych:

Andrzej Gliński

Wiceprezes ds. sportowych: Henryk Hoffman

(od 3.04.1991 p.o. prezesa)

Skarbnik: Bogdan Ziętarski

Sekretarz generalny: Teresa Jaczewska

(powołanie 13.12.1988,

odwołanie przez Zarząd 21.06.1990

w związku z rozwiązaniem umowy o pracę).

15 grudnia 1990 powołany na stanowisko

Dyrektora Generalnego Janusz Dorosiewicz

– zakres obowiązków Sekretarza,

nie był członkiem Zarządu)

Członkowie:

Wojciech Bojanowski

(rezygnacja 26.10.1989)

Roman Garbaczewski

Edward Gawłowski

Henryk Golimowski

Jan Jakubowski

Julian Kazimierczak

Marek Kwaśnicki

Daniel Passent

(rezygnacja 30.04.1990)

Stanisław Piankowski

Piotr Rojek

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Jerzy Lewiński (Warszawa)

Wiceprzewodniczący: Andrzej Kabat (Warszawa)

Sekretarz: Jerzy Kobierski (Łódź)

Członkowie:

Julian Dracz (Kraków)

Tadeusz Zawadzki (Katowice)

Sąd Koleżeński

Jerzy Hrycyszyn

Tadeusz Iwańciów

Adam Nowak

Władysław Orzeł

Józef Stec (Wrocław)

Tadeusz Wańcioch

Powrót do listy