Powrót do listy
Kadencja 1950
< Zobacz poprzedniZobacz następny >

Walne Zgromadzenie Delegatów

Termin: 11.12.1949

Miejsce: Warszawa

Przewodniczący: Kazimierz Szkulicz

Zarząd

Prezes honorowy: Aleksander Olchowicz

Prezes: Piotr Jaroszewicz (wiceminister Obrony Narodowej)

Wiceprezesi:

Jerzy Olszowski

A. Żmichowski

Sekretarz: Cyprian Zawadzki

Skarbnik: Edmund Słabolepszy

Członkowie:

Otton Challier

Fedorowicz

Rudolf Kopp

Mystek

Szymański

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Wiktor Szembek

Wiceprzewodniczący: Henryk Jonszta

Sekretarz: Adam Gajewski

Członkowie:

Stanisław Niesłuchowski

Zbigniew Semilski

Sąd Koleżeński

Przewodniczący: Aleksander Kleiber

Członkowie:

Witold Potuczek

Kazimierz Skulicz

Powrót do listy