Powrót do listy
Kadencja 1945
Zobacz następny >

I Walne Zgromadzenie Delegatów PZT po wojnie

Termin: 11 sierpnia 1945

Miejsce: Kraków, lokal klubu Kuźnica (Rynek Główny 16) 

Przewodniczący: Wiktor Szembek

Uwagi: 28 klubów i sekcji

Zarząd

Prezes: Aleksander Olchowicz (Warszawa)

Wiceprezesi:

Stanisław Briesemeister (Warszawa)

Witold Potuczek (Kraków)

Kazimierz Skulicz (Śląsk)

Sekretarz: Mieczysław Frączkiewicz (Kraków)

Skarbnik: Wiktor Szembek (Kraków)

Kapitan związkowy: Feliks Dziuba (Kraków)

Członkowie:

Helena Szeraucówna (Kraków)

Wacław Brodkiewicz (Kraków)

Krzysztof Herbst (Kraków)

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Władysław Piotrowski

Członkowie:

Adam Gajewski

M. Krajewski

Lewandowski

Jan Morawiec

Sąd Koleżeński

Przewodniczący: Kazimierz Wasilewski (Warszawa)

Członkowie:

Jerzy Księżopolski

Tadeusz Pawlas (Kraków)

Powrót do listy