Powrót do listy
Kadencja 1939
< Zobacz poprzedni

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Termin: 11 grudnia 1938

Miejsce: Warszawa, lokal ???

Przewodniczący: Aleksander Olchowicz

Zarząd

Prezes: Edward Miller

Wiceprezesi:

Teofil Dziama

Aleksander Olchowicz (kapitan związkowy)

Sekretarz: Stanisław Ożga

Skarbnik: Robert Polakiewicz

Członkowie:

mjr Władysław Cyga

Kleczkowski

Janusz Sękowski

mjr Adam Skałkowski

Bronisław Waydowski

Komisja Rewizyjna

???

Sąd Dyscyplinarny

???

Powrót do listy