Powrót do listy
Kadencja 1935
< Zobacz poprzedniZobacz następny >

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Termin: 16 grudnia 1934

Miejsce: Warszawa, lokal Związku Polskich Związków Sportowych, ul. Wiejska 11

Przewodniczący: : Lucjan Kulej

Zarząd

Prezes: Janusz Gąsiorowski

Wiceprezesi:

Edward Miller

Marian Steiffer

Sekretarz: Antoni Eiger

Skarbnik: Bolesław Zieliński

Kapitan związkowy: Aleksander Olchowicz

Członkowie:

Teofil Dziama

Jerzy Graefe

Jerzy  Iłłakowicz

Henryk Koźmian

Janusz Pałęcki

Zbigniew Semilski (Stanisławów)

Janusz Sękowski

J. Tyrowicz

Komisja Rewizyjna

Kazimierz Dobrostański

Józef Kasztelewicz

Albert Posner

Tadeusz Zarębski

Sąd Dyscyplinarny

Lucjan Kulej

Kossowski

Stanisław Künstler

Kazimierz Wasilewski

Jan Weloński

Powrót do listy